Skip to main content

Wij noemen de PumpTrack ook wel dé ultieme urban speeltuin. Speeltoestellen moeten wettelijk voldoen aan bepaalde (veiligheids)normen. Daarom zijn al onze asfalt pumptracks gecertificeerd. Overigens niet alleen voor de veiligheid, maar ook om de speelwaarde van de PumpTracks te waarborgen. In deze blog leggen wij u uit hoe de certificering (keuring) van een PumpTrack gaat en ook wat er jaarlijks nodig is aan onderhoud en inspecties.

Bij het certificeren van een sport- en/of speeltoestel moet vooraf een afweging gemaakt worden of het toestel voor sporten OF voor spelen gebruikt wordt. Dit is een belangrijk verschil omdat een speeltoestel in Nederland altijd moet voldoen aan de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Deze wet heeft betrekking op de veiligheid van speeltoestellen in de openbare ruimte. Omdat de WAS strikte normen heeft is het best ingewikkeld om een speeltoestel gecertificeerd te krijgen. In Nederland zijn hier twee keuringsinstanties voor: TUV Nederland & Keurmerkinstituut.

Speeltoestel:

Vanuit de Velosolutions missie om zo veel mogelijk mensen (laagdrempelig) te laten bewegen zien wij PumpTracks duidelijk als een speeltoestel, omdat de track door een heel brede doelgroep gebruikt
kan worden en niemand uitgesloten wordt. Van kinderen op loopfietsen en steps, tot volwassenen op skateboards en mountainbikes. Als je een Velosolutions asfalt PumpTrack laat aanleggen, dan zorgen wij dus ook altijd voor een WAS-certificaat. In de WAS worden de strenge eisen voor speeltoestellen benoemd. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan veiligheidseisen met betrekking tot materialen, constructie, toegankelijkheid & valbescherming. Hierboven noemen wij heel specifiek alleen onze asfalt pumptracks, omdat gravel pumptracks praktisch gezien niet aan de norm kunnen voldoen, doordat ze continu van vorm veranderen door slijtage. Eén van de uitgangspunten bij een gecertificeerd speeltoestel is dan ook dat deze na de keuring niet meer veranderd of wordt aangepast. 

Naast de WAS voldoen onze PumpTracks ook aan de NEN-EN14974 norm. Deze norm is speciaal gericht op skateparken in de openbare ruimte die te gebruiken zijn door skateboards, BMX en andere rollersporten. Door zowel aan de WAS als de EN14974 norm te voldoen bieden wij een hoge mate van zekerheid als het gaat om veiligheid. Daarnaast zal ook het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever of grondeigenaar afnemen. 

Certificeren:

Het certificeringsproces start bij ons eigenlijk al voordat we met de aanleg beginnen. Het technisch ontwerp is namelijk een heel goed moment voor een eerste toets. Het ontwerp leggen wij dan voor bij de keuringsinstantie zodat we een goed beeld krijgen van mogelijke knelpunten. Eventueel passen we het ontwerp dan nog aan als dat nodig is. Na de aanleg van de baan maken wij een Technisch Constructie Dossier (TCD). Dit dossier is de basis voor het keuren van de PumpTrack. Het omvat o.a. een uitgebreide toelichting op het ontwerp, de omgeving van de baan, mogelijke risico’s voor gebruikers, een onderhoudsplan en een inspectieregime. Met dit TCD in de hand kan een inspecteur van de keuringsinstantie de PumpTrack daadwerkelijk komen keuren op locatie. Hierop volgt een rapport met in ons geval, altijd een goedkeuring van de PumpTrack. Het bijbehorende certificaat wordt per post opgestuurd. Wij houden een kopie van het TCD en het certificaat in archief voor onze klanten.

Onderhoud:

Nu de PumpTrack officieel open is en voldoet aan alle normen is het zaak de PumpTrack goed te onderhouden. Het onderhoud van een asfalt PumpTrack is zeer beperkt. De asfalt toplaag is slijtvast en heeft een te verwachten levensduur van wel 20 jaar. Bij het onderhoud gaat dus met name om het onderhouden van het omliggende groen en het schoonhouden van het asfalt (wegvegen van steentjes en zand). Voor het (klein) onderhoud hebben wij ook een onderhoudsplan opgesteld zodat de klant dit zelf of door ons kan (laten) uitvoeren.

Inspecties:

Om het certificaat actueel te houden is het van belang inspecties uit te voeren. Tijdens zo’n inspectie wordt de PumpTrack gecontroleerd op alle eisen zoals die volgen uit de norm. Het is een goed moment om te zien of alles nog op orde en veilig is! Door jaarlijkse inspecties kunnen achterstallig onderhoud of kleine gebreken snel worden geconstateerd en opgelost. De inspecties kunnen worden uitgevoerd door elke expert. In de praktijk betekent dit dat wij voor de meeste van onze klanten de inspectie doen. Wij kennen als bouwer de PumpTrack als geen ander, en doen er alles aan om de track in topconditie te houden. Omdat er 5 jaar garantie op het asfalt van onze banen zit zijn er ook weinig kosten te verwachten m.b.t. eventuele reparaties. Zoals eerder genoemd is het asfalt zeer slijtvast en is er een te verwachten levensduur van wel 20 jaar.

PumpTrack norm:

PumpTracks hebben nog geen eigen norm. Dat komt vooral doordat PumpTracks nog steeds een relatief nieuw fenomeen zijn. Samen met o.a. de KNWU zijn we op dit moment bezig om een PumpTrack specifieke norm te ontwikkelen. Binnen deze norm komen nog specifiekere veiligheidseisen aan bod die zijn toegespitst op PumpTracks. De verwachting is dat deze norm veel beter gaat aansluiten bij de mogelijkheden van een PumpTrack dan de eisen die nu gesteld worden vanuit de WAS en skatepark-norm. Als de norm ontwikkeld is biedt het een goede basis voor opdrachtgevers wanneer zijn een pumptrackbouwer selecteren. 

Chat openen
Welkom bij Velosolutions 👋
Stuur bij vragen of opmerkingen gerust een berichtje via Whatsapp!